Kursprogram riktat till HR-personal

I detta program får personalansvariga lära sig hantera stressrelaterade frågor på arbetsplatsen.

Idag ställs det högra krav på företagen gällande psykisk ohälsa. Cirka 2 000 företag kommer att besökas av Arbetsmiljöverket i år. Detta på grund av den kraftiga ökningen av stressrelaterade diagnoser. 

Det finns idag cirka 5 miljoner yrkesverksamma i Sverige. Av dessa 5 miljoner upplever 1,4 miljoner hälsobesvär orsakade av arbetet. Detta enligt rapporten Arbetsorsakade besvär 2018 som Arbetsmiljöverket publicerat. 

Det är dags att bryta trenden. Vi erbjuder ett tredagarsprogram i Tällberg, som löper onsdag till fredag, där personalansvariga lär sig att arbeta förebyggande med stress- och utmattningssyndrom. Denna utbildning riktar sig till den arbetsgivare som vill skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda och upprätthålla god hälsa.

Under dessa dagar får HR-personal chansen att ta del av mångårig kunskap från beteendevetare, socionomer, sjuksköterska, läkare och psykoterapeut.

Beteendevetare Ida Wallin och Socionomen och sjuksköterskan Ann-Sofie Stenmark kommer leda dessa dagar med fokus på följande frågeställningar:

– Hur får man en organisation att växa i kombination med en välmående personal? 
– Hur ser man symtomen på utmattning? 
– Hur bygger man en organisation utan stress?
– Hur tar man emot en kollega som kommer tillbaka från en långtidssjukskrivning? 

Läkare och psykoterapeut kommer att bjudas in som gästföreläsare för att delge sina perspektiv på psykisk ohälsa. 

Allt det här ingår:

  • Beteendevetare och socionom/sjuksköterska lär ut hur man ser symtomen på psykisk ohälsa i tid, hur man bemöter de drabbade och hur man stärker organisationen med en hälsosam arbetsmiljö. 
  • Föreläsningar/workshops med psykoterapeut och läkare kring hälsa och stress.
  • 3 dagar i Tällberg (onsdag-fredag).
  • Boende i enkelrum på Dalecarlia hotel & SPA i Tällberg.
  • Nyttig och näringsrik mat serveras dagligen (frukost, lunch, middag samt förmiddags- och eftermiddagsfika).
  • Tillgång till SPA och gym.