Om utmattningssyndrom

Det är ofta en smygande process att gå in i utmattningssyndrom, men det kan också vara en plötslig upplevelse av att få svårt att orientera sig eller klara enkla vardagliga saker. Vanligt är att man under en tid känt sig ständigt trött, en tung trötthet som inte går att vila bort. Andra symptom kan ha funnits med en tid så som störningar av minnet, känslor som oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Här är några tecken som kan innebära att tröttheten är utmattning och att du kan få hjälp av att gå Vega uppbyggnadscentrums program:

  • Påtaglig brist på psykisk energi och svårt att få saker gjorda.
  • Efter psykisk ansträngning tar det lång tid att återhämta sig.
  • Svårt att komma ihåg saker och koncentrera sig.
  • Fungerar påtagligt sämre under tidspress.
  • Lätt irriterad och upplever humörsvängningar.
  • Sömnstörningar.
  • Fysiskt kraftlös och har kroppsliga symptom som värk, magbesvär, hjärtklappning, yrsel och ljud/ljuskänslighet.
  • Symptomen har utvecklats under en period med ökad stress på jobbet och/eller privat.

För mer läsning och information om utmattningssyndrom
Rehabilitering viktig vid utmattningssyndrom (läkartidningen)
Råd och behandling vid Utmattningssyndrom (Västra götalandsregionen)
Allmänt om stressrelateras ohälsa (vagravaggen.se)