Stärk er personals hälsa – program i Tällberg

Detta program är utarbetat för att förebygga och hantera stress och utmattningssyndrom. En plan läggs upp i samråd mellan deltagaren, arbetsgivaren och teamet. Aktiviteter sker både individuellt och i grupp, såsom hälsoundersökning, stresshantering, föreläsningar, enskilda samtal, massage, andningsteknik, mindfulness och yoga. Under hela programmet har deltagaren kontinuerlig kontakt med teamet för att stämma av hur deltagaren mår, se till att de blir stöttade och motiverade och för att göra en planering av insatser framåt.

I programmet sker ett arbete gällande alla delar i livet, för att hitta balans i tillvaron. Det gäller arbetssituation, relationer, hemsituation och andra sammanhang som är viktiga för att må bra. Målet med programmet är att hitta de anpassningar som gör det möjligt att fungera både i arbetslivet och privat.

Programmet sträcker sig över ett år, med sex sammankomster på en vecka vardera. Från söndag eftermiddag till lördag förmiddag. Mellan träffarna hålls regelbunden kontakt med socionom och beteendevetare för att följa upp och vidmakthålla de nya verktygen.

Programmet sker i grupp, med 15 – 20 deltagare. Gruppen följs åt under hela programmet, då det är en fördel att få träffa andra som förstår och är i en liknande situation. Programmet är förlagt till antingen förmiddagar eller eftermiddagar. Yoga, massage och läkartider kan ligga utöver detta, men det finns alltid utrymme för återhämtning och egentid.

Programmet är baserat på de senaste rönen/forskningen om återhämtning och återställning av kroppens förmåga till vila och sömn. Deltagarna bor på Dalecarlia hotel & SPA i Tällberg i hjärtat av Dalarna, högt uppe med en fantastisk utsikt över Siljan. Naturen i sig har en läkande kraft, vilket får hjärnan att automatiskt registrerar att den ska återhämta sig. Maten som serveras är nyttig, näringsrik, stärkande och god. 

Vegas program kombineras med jobb under de veckor som inte är fysiska kurstillfällen. Det kommer också att föras samtal mellan den som går programmet och arbetsgivaren så att en fungerande och hållbar plan för arbetet framåt kan utformas.

Allt det här ingår:

 • Psykolog/psykoterapeut kartlägger deltagarens psykiska hälsa.
 • Hälsokontroll av läkare samt uppföljning och avslutningssamtal.
 • Provtagning av sjuksköterska. 
 • Föreläsningar/workshops med psykoterapeut kring hälsa och stress.
 • Individuella samtal med beteendevetare och socionom. 
 • Samtal mellan chef och anställd, beteendevetare och socionom leder samtalet.
 • Samtal mellan anställd och livspartner eller annan viktig person, psykoterapeut leder samtalet. 
 • Beteendevetare och socionom följer regelbundet upp deltagaren mellan träffarna.
 • 6 fysiska träffar i Tällberg under en vecka (söndag-lördag) varannan månad.
 • Boende i enkelrum på Dalecarlia hotel & SPA i Tällberg.
 • Nyttig och näringsrik mat serveras dagligen (frukost, lunch, middag samt förmiddags- och eftermiddagsfika).
 • Massage.
 • Yoga.
 • Tillgång till SPA och gym.

När din arbetsgivare har anmält dig till programmet, fyller du i ett självskattningsformulär (KEDS) tillsammans med en socionom eller beteendevetare. Därefter görs en individuell plan för ditt deltagande i programmet.