Vårt team

Fotografi på Ida Wallin och Ann-Sofie Stenmark

Ida Wallin och Ann-Sofie Stenmark är ägare av koncernen Dala Nyckeln, där Vega Uppbyggnadscentrum är en del av fyra verksamheter. Dala Nyckeln driver även två behandlingshem samt ett boende med särskild service för människor med psykisk ohälsa.

Ida Wallin 
Beteendevetare med fil.kand. i psykologi och social omsorg. 
Ida har förutom sin beteendevetenskapliga utbildning också vidareutbildat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI). Sammanlagt har Ida 15 års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter.

Ann-Sofie Stenmark
Auktoriserad socionom och leg. sjuksköterska. 
Ann-Sofie har också vidareutbildat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT), 
dialektisk beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI). Ann-Sofie har sedan 2004 arbetat med människor i utsatta situationer, både i ledande positioner och operativt inom socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Göran Hermansson 
Specialistläkare.
Göran fick inspiration att läsa till läkare då han i 20 års åldern arbetade som volontär för Läkare utan gränser i Centralamerika. Han läste läkarlinjen mellan 1997-2003 och har arbetat uteslutande som läkare sedan dess. Göran har även arbetat med allmänmedicin på vårdcentral, men är idag verksam specialistläkare i ögonsjukdomar. Han arbetar samtidigt deltid med klinisk forskning, för närvarande inom diabetes.

Joachim Winkes 
Specialistläkare.
Joachim läste läkarutbildning i Tyskland 1994-2001 och bor i Sverige sedan 2002. Joachim har bred yrkeserfarenhet inom allmänmedicin, neurologi och strokevård. Han är specialistläkare i psykiatri och geriatrik samt arbetar som konsultläkare på en rehabiliteringsklinik. Han driver även privat mottagning sedan 2016.

Jennie Vinter
Kognitiv beteendeterapeut.
Jennie är socionom i botten och har vidareutbildat sig inom olika psykologiska områden bland annat i sexologi, ledarskap, MI och KBT. Jennie har arbetat med privat behandling för tjejer med självskadebeteende, med socialtjänstens missbrukarvård som KBT-terapeut. Hon har även erfarenhet som kurator inom hälso- och sjukvården och som universitets adjunkt på Högskolan Dalarna, där hon föreläst om psykologi, KBT, MI, ÅP (återfallsprevention), trauma, stress och kris. Idag är Jennie egenföretagare och arbetar med terapier, handledning och utbildning, samt studerar till legitimerad psykoterapeut.

Erik Bud
Leg Psykoterapeut, leg psykolog, spec. klinisk psykologi, lärare/handledare i KBT.
Erik har bl.a. arbetat inom primärvård, specialistpsykiatrin, privat specialistvård, behandlingshem, habilitering och företagshälsovård. Under flera år har han varit gästföreläsare i klinisk psykologi på psykologutbildningen vid Örebro universitet. Han har fördjupat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT) via psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Dessförinnan har han en integrativ psykoterapiinriktning via psykologexamen från Örebro Universitet. Erik är även lärar- och handledarutbildad i KBT via Oxford Cognitive Therapy Center/AE KBT Kompetens samt en kortare handledarutbildning via Uppsala Universitet. Erik har också en ledarpedagogisk bakgrund som yrkesofficer i FörsvarsMakten med examen från MHS Karlberg. Under 2010 startade han Dalarnas Psykologtjänst.

Britt-Marie Jemth 
Massör.
Britt-Marie är energimassör och mental tränare för inre balans. Energimassage är en djupt avslappnande behandling som lugnar ner puls och andning och aktiverar det välbefinnande hormonet Oxytocin i kroppen. Britt-Marie har en lång rad utbildningar inom hälsa och välbefinnande.

Mika Frost 
Yogalärare.
Mika inspireras främst av det som yogan bidrar till att möjliggöra i själva livet. Genom andning, fysiska övningar, vila och meditation balanseras kroppen, sinnet och själen på ett naturligt sätt. Stress, utmattning och oro lägger sig och vi börjar må bra i grunden, inifrån och ut. Mika är verksam som yogalärare sedan tolv år tillbaka.