Vårt team

Fotografi på Ida Wallin och Ann-Sofie Stenmark

Ida Wallin och Ann-Sofie Stenmark är ägare av koncernen Dala Nyckeln, där Vega Uppbyggnadscentrum är en del av fyra verksamheter. Dala Nyckeln driver även två behandlingshem samt ett boende med särskild service för människor med psykisk ohälsa.

Ida Wallin 
Beteendevetare med fil.kand. i psykologi och social omsorg. 
Ida har förutom sin beteendevetenskapliga utbildning också vidareutbildat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI). Sammanlagt har Ida 15 års erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter.

Ann-Sofie Stenmark
Auktoriserad socionom och leg. sjuksköterska. 
Ann-Sofie har också vidareutbildat sig i kognitiv beteendeterapi (KBT), 
dialektisk beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI). Ann-Sofie har sedan 2004 arbetat med människor i utsatta situationer, både i ledande positioner och operativt inom socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Vårt team består även av:

Läkare

Psykolog

Psykoterapeut

Massör

Yogalärare